Montaż blach – gdzie nabyć blachowkręty?

Jednym z najczęściej zadawanych fabrykantom pytań w kwestii blach jest zapytanie o ich właściwy sposób montażu i przechowywania blach w czasie bezpośrednio poprzedzającym zamontowanie ich na dachu. Jeśli montaż ma nastąpić od razu po zakupie (w najwyższym stopniu trzy do czterech tygodni od daty produkcji), wypada rozciąć zapakowanie, w jakim znajdują się blachy oraz ustawić je pod nieznacznym skosem, żeby umożliwić spływanie potencjalnym wodom opadowym. Jeśli zaś okres między produkcją a montażem blach ma być dłuższy, wtenczas nieodzowne jest rozcięcie paczki, w której blachy zostały dostarczone przez producenta. Potem pomiędzy arkuszami trzeba umieścić listwy dystansowe, by umożliwić swobodny przepływ powietrza w opakowaniu.

Pod żadnym pozorem nie wolno kłaść paczki z blachami bezpośrednio na ziemi, a arkusze należy przechowywać w miejscu bezpiecznym, przewiewnym i suchym, by nie doprowadzić do zniszczenia blach przez działanie składników środowiskowych – wskutek tego zainwestuj w blachowkręty. Jedną ze spraw, która w największym stopniu intryguje kupujących blachy, jest sposób gromadzenia blach między zakupem a montażem.

W szeregu przypadków z powodów technicznych bądź też budżetowych nie są w stanie bo zainstalować blach na dachu bezpośrednio po zakupie.

W głównej mierze, nie wypada blach kłaść bezpośrednio na ziemi, gdyż może doprowadzić to do szeregu uszkodzeń chemicznych oraz blokuje odpływ ewentualnych wód opadowych, jakie mogą znaleźć się w paczce. Poza tym, nie wolno pozostawiać blach zamkniętych w nierozciętym opakowaniu. Do prawidłowego oraz bezpiecznego gromadzenia potrzebują wolnego dojścia powietrza.

Jeżeli blachy mają znajdować się w opakowaniu do trzech, czterech tygodni od daty wytwórczości, wystarczy naciąć paczkę oraz umieścić je pod delikatnym skosem. Jeżeli niemniej jednak kupujący planują trwające dłużej przechowywanie blach przed montażem, muszą bezdyskusyjnie umieścić między poszczególnymi arkuszami listewki dystansowe, żeby zapewnić swobodny dostęp powietrza do blach.